‘Scènes uit ons lot’: een corona-lied

Van de pest tot corona, van de Sint-Elisabethsvloed in 1421 tot de watersnood van 1953: Camerata Trajectina bezingt al deze rampen en geeft een fascinerend overzicht van Nederlandse rampliederen, inclusief een door mij speciaal gecomponeerd coronalied.

Camerata TrajectinaAls mensen door een ramp worden getroffen, zoeken ze vaak troost bij elkaar. Minder bekend is dat er een lange traditie van rampliederen bestaat: door samen te zingen zochten mensen steun bij elkaar. In haar onderzoek naar de verwerking van rampen in Nederland stuitte Lotte Jensen, hoogleraar Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen,  op liederen over branden, overstromingen, droogte en insectenplagen. Samen met haar is een selectie van deze liederen op cd gezet. Zo ontstaat een fascinerend beeld van de manieren waarop mensen vroeger rampspoed verwerkten.

Aan oud-dichteres de vaderlands Ester Naomi Perquin ontlokte Jensen een poëtische reflectie op het leven in de corona-tijd. Camerata Trajectina vroeg mij die op muziek te zetten.

 

Meer over de cd bij Challenge Records.

Het CD-boekje

Een recensie van Klassiek Van Nu staat hier.  Een recensie in Place de L’Opéra staat hier.