Orpheus zingt: Nederlandse componisten

Op een nieuwe cd met Nederlandse koormuziek staat mijn The Lamb & The Tyger

Ik ben er trots op dat mijn tweeluikje The Lamb & The Tyger is opgenomen op de nieuwe cd van Vrouwen Kleinkoor Orpheus: Dutch Composers ‘Di Voce’ II. De cd is een mooie proeve van hedendaagse Nederlandse koormuziek. En ook een nogal stoutmoedig produkt: nieuwe muziek, Nederlands repertoire, amateurs… Maar omdat koorzang meestal wordt beoefend door toegewijde amateurs zijn die ook de meest geloofwaardige ambassadeurs voor nieuw repertoire.
‘Toewijding’ is hier het sleutelwoord. Toewijding van koor en dirigent aan schoonheid en kwaliteit van uitvoering. Aan nieuw repertoire. En aan fondswerving – dit project werd gesteund door het Prins Bernard Fonds en het FAPK.
Ik feliciteer van harte dirigent Albert Wissink, die vast en zeker de drijvende kracht achter dit project was (en zelf een zeer bekwaam componist!).

Ik was zo getroffen toen ik het werk weer hoorde dat ik het meteen heb bewerkt voor gemengd koor.