Ever more Angels, in notes, on cd’s

december 2011 – Two pieces for recorder quartet, both devoted to Angels, both recently published by two different publishers (one Dutch, the other German), both meant as a present, and both (one soon) to be heard on the cd’s of two recorder quartets of European reknown (one Dutch, the other Flemish)!

 

Finally published: Catch (an Angel) for recorder quartet, by the virtually intractable Ascolta Music Publishing.
Catch (an Angel) is a fast and short piece, a kind of caccia where virtuoso tumbling and fluttering is the order of the day. But always of a rhythmic order! Indeed, how many angels might dance on the head of a pin? …even though the only thing dancing here is the tongue of the recorder player: in this recording (thus far the only one) the tongues of Brisk Recorder Quartet Amsterdam.

But Hark! Soon the salival flutterings will sound of the Flanders Recorder Quartet, also known in Dutch as ‘For in a Row’

Translation in progress

Medio 2012 verschijnt namelijk van Vier op ‘n Rij een cd met maar liefst drie werken van mij er op: Catch (an Angel), het nog dansantere Kadanza en ook mijn volgende ‘Engelen’-stuk: Stamping Ground (for Angels), zojuist uitgegeven bij Edition Tre Fontane.
Het in blokfluitwerken gespecialiseerde Tre Fontane (Roland Brox en Heida Vissing) vierde de 10e verjaardag met een serie stukken gebaseerd op de welbekende estampie ‘Tre Fontane’, en dit stuk is daar één van. Het is dan ook uitgegeven in een aparte serie, “Tre Fontane-projekt“.
Maar hoe klinkt die ‘welbekende’ estampie dan wel? Het meningsverschil hierover hoor je aan deze twee uitvoeringen. Ikzelf koos ervoor om de melodie in handen te leggen van putti die meer geuren naar karmozijn dan naar knoflook en die er een spelletje mee spelen dat meer heeft van een 18e-eeuws rondo dan van een Andalusische improvisatie anno 1100.
Ik verbeeld me zo dat voor die ‘klassieke’ engelen het precies muziek is die hun ‘stamping ground’ vormt, dat klassieke vorm datgene is waar zij steeds in de tijdelijke wereld mee komen spelen op een tijdloze manier, het contrapuntisch rondfladderen precies dat waarom ze in muziek samenkomen om de geest te voeden.

Voor wie er niet genoeg van kan krijgen en het fijne wil weten over engelen en waarin zij echt verschillen van putti, draken en feeën is het volgende een leerzame les in mytho-biologie: