Seven Divine Meditations

2019

Koor SATB

20' ca

Tekst: John Donne
1. Thou hast made me (after Psalm 6)
2. I am a little world made cunningly (after Psalm 143)
3. Oh, to vex me (after Psalm 32)
4. Since she whom I loved (after Psalm 38)
5. As due by many titles I resign myself to thee (after Psalm 130)
6. Batter my heart (after Psalm 102)
7. Death, be not proud (after Psalm 150)

De compositie van Divine Meditations werd financieel mogelijk gemaakt door één van de koorzangers van het amateurkoor TIEN, geleid door Christiaan Winter, en in maart 2019 door dit ensemble uitgevoerd in de serie Couleur Vocale in de Waalse Kerk te Amsterdam.

 

De Seven Divine Meditations ontlenen hun titel aan een serie sonnetten van de Engelse dichter John Donne (ca. 1572 – 1631). Uit die 19 sonnetten (ook Holy Sonnets genoemd) koos ik er zeven. Voor elk sonnet koos ik één van de melodieën van de zeven boetepsalmen uit het Geneefs Psalter en zette Donne’s tekst op muziek door die melodie op één of andere manier als uitgangspunt te gebruiken.

Het zijn dus geen zettingen van een originele Boetepsalm in de Rooms-Katholieke traditie van Latijnse zettingen, zoals het Miserere, noch van een Geneefse (boete)psalmmelodie met berijmde tekst in de Protestantse traditie, zoals bij Sweelinck.

Toch klinken de tradities van de Bijbelse Psalmist en het Geneefs Psalter er letterlijk in door.

Donne, die ook Anglicaans prediker was, richt zich tot God in de traditie van de psalmist. Zijn zeer persoonlijke overpeinzingen en smeekbeden trekken Hem echter onmiddelijk ruw de Moderniteit binnen waar het vroege Protestantisme ook bij hoort. Mij trof van meet af aan Donne’s persoonlijke, fysieke, zelfs gewelddadige omgang met Goddelijke (on)logica.  Als een zwaard van het geloof versplintert in elk sonnet een nieuwe paradox de rede en dwingt altijd tot een geestelijke ommekeer: vaak bestaat die uit een gepassioneerde, haast koortsachtige overgave.

Ook ik baseerde mij op een traditie, die van componeren met een ‘cantus firmus’: de Geneefse Psalmmelodieën 6, 32, 38, 51, 102, 130 en 143,  Soms groeide daaruit een bijna Sweelinck-achtig geheel. Maar waar Donne’s peinzen duivelse valstrikken spant, zijn rijm scheuren en gaten vertoont en zijn ritme haakse wendingen, daar moest ik de vaak gelijkmoedige hymnodie juist snoeien, verknippen, of totaal ontwortelen en een andere context geven. Zo entte ik elk spinsel uit de Barokke tuin van Donne’s gedachten steeds weer anders op dit oermateriaal van het muzikale Protestantisme en ontstonden zeven moderne theologische miniaturen die de luisteraar meenemen in de grilligheid van de lust, het lijden en de menselijke en Goddelijke liefde.

De compositie van Divine Meditations werd financieel mogelijk gemaakt door één van de koorzangers van het amateurkoor TIEN, geleid door Christiaan Winter, en in maart 2019 door dit ensemble uitgevoerd in de serie Couleur Vocale in de Waalse Kerk te Amsterdam.