Hymnen

1995a

koor SATB

15'

Voor Kerkkoor St. Caecilia, Houten, o.l.v. Evert Wachter, in opdracht van de Nederlandse Gregoriusvereniging.
Tekst: 5 Latijnse liturgische teksten.

 

HYMNEN voor gemengd koor a cappella

Het verzoek van dirigent Evert Wagter aan mij was duidelijk: vijf koorstukken op Latijnse teksten, voor leken zingbaar en liturgisch bruikbaar.
Ooit mocht ik met de Latijnse liturgie kennis maken als lid van het Studenten Gregoriaans Koor onder leiding van Jan Boogaarts. Ik zag dan ook verschillende redenen om de bij de teksten behorende Gregoriaanse melodieën bij de zetting te betrekken.
Allereerst vormen deze melodieën de eigen omgeving van de tekst, historisch, muzikaal en liturgisch. Door hier rekening mee te houden hoopte ik de muziek te behoeden voor vervreemding.
Ten tweede is er de pure aantrekkingskracht van sommige melodieen zelf, zoals het ‘Ave maris stella’.
Ten derde lijkt mij dramatiek te schuilen in het contrast tussen een historische, eenstemmige interpretatie van de tekst en een hedendaagse meerstemmige.
En tot slot vormt het Gregoriaans een rijke bron van zuivere prototypen van gezongen kunst (zoals de liederen van Schubert of de jazz-interpretaties van Billie Holliday).
Ik koos daarom voor alternatim-zettingen, waarbij soms de Gregoriaanse melodie ook in de zetting is opgenomen, letterlijk of geparafraseerd.
De teksten zijn tekens van die eeuwige wederkeer van liefde, twijfel en hoop, waar de liturgie een kunstige, symbolische verstening van vormt. Deze ‘Hymnen’ dragen daaraan hopelijk een heel klein steentje bij.