The Kiss

2006b

Strijkkwartet - Een versie voor 'klein strijkorkest' volgt.

ca. 3'

Voor Coosje Wijzenbeek, van Mascha en Willem Wander van Nieuwkerk
Informatie over de premiere volgt binnenkort.

 

Tijdens de Fancy Fiddlers zomercursus, juli 2006, in Ftan nam Mascha na vele jaren afscheid van deze groep jonge strijkers. We boden Coosje toen dit stuk aan.

Uit het voorwoordje:
‘…tot besluit, als bruid en bruidegom van de wijn gedronken en elkaar gekust hebben, breekt de man een glas onder zijn voeten. Zo gaat een moment van groot geluk samen met een herinnering aan het hart dat breekt om verloren tijden….en barsten de gasten uit in feestelijke gelukwensen.’