I look o’er Yander

2016c

Dubbel blokfluitkwintet SATTB - A TT B GB en optionele altblokfluit solo

9'

Geschreven voor de Lyme Regis Recorder Courses 2016 en soliste Saskia Coolen

 
    1. I. I look o’er Yander
    1. II. Hoe luyde riep die Siel…. (How Loud the Soul Cried out…)
    1. III.Gumba

Geschreven voor de Lyme Regis Recorder Courses 2016.

Het eerste deel gebruikt een melodie die me opviel toen ik door Krehbiel’s Afro-American Folksongs bladerde. Het wonderbaarlijk vrolijke en eenvoudige liedje bleek een begrafenisliedje te zijn:

I look o’er yander, what I see?
Somebody’s dying every day.
See bright angel standin’ dere;
Somebody’s dying every day.
Ev’ry day, passin’ away,
Somebody’s dying every day.

Ev’ry day, passin’ away,
Somebody’s dying every day.

Ik heb geprobeerd iets van de droefheid te vangen die ten grondslag ligt aan het schijnbaar vrolijke deuntje, alsof engelen de ziel van een kind voorzichtig naar de hemel dragen.

Het tweede deel begint met een kleine dubbele canon (in de bassen) en vervolgens een ‘grond’ op een prachtig doorgecomponeerd lied uit het Antwerpse Liedboek (nr. 56):

Hoe luyde riep die siel tot God van binnen:
‘Och Here, Almachtig Vader goet,
Wat sal ick gaen beghinnen?
Dat lichaem beswaert dat herte mijn.
Och Heere, wilt mijns genadich zijn,
Dat vlees wil mi verwinnen!

Het uitgangspunt voor deel drie werd mij bij toeval aangereikt toen ik de geschiedenis van Lyme Regis bekeek en tot mijn grote verrassing ontdekte dat er een stedenband met Bermuda is. Ik hoorde een Bermudaanse piper’s band op YouTube een interessante calypso-achtige melodie spelen die ik in het huidige deel heb nagebootst. Later ontdekte ik dat die afgeleid was van een melodie uit Jamaica die bekend was in West-Indië: Linstead Market, het ontroerende verhaal van een marktkoopvrouw die klaagt over haar slechte verkoop, waardoor haar kinderen de volgende dag niets te eten zouden hebben.

Het toeval wil dus dat ook dit deel getuigt van de droefheid van vrolijke muziek en hoe dit onze de last van ziel kan wegnemen.